Οι δωρεές αποτελούν πολύτιμο πόρο για τα Ιδρύματα όπως το Χαρίσειο, καθώς παρέχουν κρίσιμη υποστήριξη για τη λειτουργία τους και έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην ποιότητα της φροντίδας και των υπηρεσιών που παρέχονται. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αγορά νέου εξοπλισμού, για την ανακαίνιση εγκαταστάσεων, για την παροχή εκπαίδευσης προσωπικού και την υποστήριξη ψυχαγωγικών ή θεραπευτικών δραστηριοτήτων για τους ηλικιωμένους. Μπορούν να βοηθήσουν για παρεμβάσεις που βελτιώνουν την υγεία των κατοίκων του γηροκομείου και να προσφέρουν αίσθηση υποστήριξης και σύνδεσης των ηλικιωμένων και του προσωπικού με την ευρύτερη κοινότητα.

Οι δωρητές του Χαρισείου είναι πολλοί μα ο καθένας μνημονεύεται ξεχωριστά και έχει λάβει σημαίνουσα θέση στην Ιστορία του. Ως μια ελάχιστη αναγνώριση της τεράστιας προσφοράς τους, σε αυτή τη σελίδα θα παραθέτουμε κάποια από τα ονόματά τους.

Αν είστε δωρητής του Χαρισείου και θέλετε να μπείτε σ’ αυτή τη λίστα, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας και στείλτε μας το λογότυπο και την επωνυμία σας.

Αν θέλετε να γίνετε δωρητής του Χαρισείου, παρακαλούμε στείλτε μας τα στοιχεία σας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας!

ΑΙΤΗΣΗ ΔΩΡΕΑΣ

  Το όνομά σας:
  Το email σας:
  Το επάγγελμά σας:
  Τι θέλετε να δωρίσετε στο Χαρίσειο Γηροκομείο (είδη, αριθμοί):
  Σχετικά αρχεία:

  ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ

   Το όνομά σας:
   Το email σας:
   Το όνομα της επιχείρησής σας:
   Περισσότερες πληροφορίες για τη δωρεά που έχετε ήδη κάνει:
   Το λογότυπό σας: