Παρακαλούμε πριν προχωρήσετε στην καταχώρηση της αίτησής σας, διαβάστε τα ακόλουθα έγγραφα:

Όροι Εισαγωγής & Προϋποθέσεις

Διαχείριση Προσωπικών Δεδομένων

  Προς το Δ.Σ. του Χαρισείου Γηροκομείου
  Παρακαλώ να εγκρίνετε την εισαγωγή μου στο Ίδρυμά σας.
  Τα στοιχεία μου είναι τα παρακάτω: (απαραίτητα τα σκιασμένα με κόκκινο)  Δηλώνω ότι είμαι ασφαλισμένος/η στο και η μηνιαία σύνταξή μου ανέρχεται στο ποσό των €

  Συνημμένα υποβάλλω:
  Υπεύθυνη δήλωση μέσω gov.gr (σύμφωνα με το πρότυπο):

  Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης:

  Εκκαθαριστικό Δ.Ο.Υ., Ε1/Ε9

  Ενημερωτικό σημείωμα συντάξεως

  Φωτογραφία 1ης σελ. ασφαλ. βιβλιαρίου

  Πιστοποιητικό εμβολιασμού

  Φωτογραφία ατόμου (σε διαστάσεις ταυτότητας):

  Αντίγραφο εμπρός όψης Αστ. Ταυτότητας

  Αντίγραφο πίσω όψης Αστ. Ταυτότητας

  Ακτινογραφία θώρακος

  Ιατρικές Εξετάσεις (αίματος, ούρων και δείκτες ηπατίτιδας: HbSag, anti-S, antiHCV):

  Ιατρικές βεβαιώσεις ( α) από παθολόγο ιατρό ότι δεν πάσχει από μεταδοτικό νόσημα και β) βεβαίωση από νευρολόγο ή ψυχίατρο για άνοια ή ψυχιατρική νόσο)

  Στοιχεία Συγγενών ή άμεσα ενδιαφερομένων


  Αποδέχομαι τη διατήρηση των προσωπικών μου στοιχείων για την τωρινή ή και μελλοντική επικοινωνία αποκλειστικά από εκπροσώπους του Χαρίσειου Γηροκομείου και συγκατατίθεμαι στη χορήγηση των προσωπικών στοιχείων μου στους φορείς που το Χαρίσειο Γηροκομείο έχει τη νομική υποχρέωση να διαβιβάσει.