Κατηγορίες προσωπικού

  • Διοικητικό
  • Ειδικό προσωπικό (φυσικοθεραπευτές & ψυχολόγοι)
  • Θαλαμηπόλοι (φροντιστές ορόφων)
  • Ιατροί & Νοσηλευτές
  • Καθαρίστριες & Τραπεζοκόμοι
  • Τεχνικοί-φύλακες
Παναγιώτης Γεωργόπουλος, Διευθυντής

Το προσωπικό του Χαρισείου διαδραματίζει τον πιο κρίσιμο ρόλο στην παροχή φροντίδας και υποστήριξης στους ηλικιωμένους. Είναι υπεύθυνο για την παροχή καθημερινής βοήθειας διαβίωσης, για τη χορήγηση φαρμάκων, για την παρακολούθηση της υγείας και την παροχή συναισθηματικής υποστήριξης στους ηλικιωμένους. Έχει τον πιο σημαντικό ρόλο για τη δημιουργία ενός φιλόξενου και υποστηρικτικού περιβάλλοντος για τους ηλικιωμένους. Για να επιτευχθεί ο παραπάνω στόχος, το προσωπικό του Χαρισείου ακολουθεί ένα αυστηρό πρόγραμμα εκπαίδευσης και ενημέρωσης ώστε να είναι πάντοτε έτοιμο για την κατανόηση των αναγκών και των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι ηλικιωμένοι και την αποτελεσματική αντιμετώπισή τους.

Το έργο του προσωπικού μας πρέπει να είναι πάντοτε επικεντρωμένο στη βελτίωση της ποιότητας ζωής, στην προώθηση της ανεξαρτησίας και στη διασφάλιση της ευημερίας των ηλικιωμένων. Αυτό απαιτεί μια ολιστική προσέγγιση που εστιάζει όχι μόνο στις ιατρικές ανάγκες αλλά και στις κοινωνικές, συναισθηματικές και ψυχολογικές πτυχές τους. Πρέπει να είναι σε θέση να δημιουργεί εξατομικευμένα σχέδια φροντίδας που να ανταποκρίνονται στις μοναδικές ανάγκες κάθε κατοίκου, ενώ παράλληλα να συνεργάζεται με άλλους επαγγελματίες υγείας, γιατρούς και θεραπευτές.

Το Χαρίσειο Ίδρυμα παρέχει όλα τα απαραίτητα εφόδια στο προσωπικό του ώστε να εξασφαλίζει την παροχή υψηλού επιπέδου φροντίδας που καλύπτει όλα τα παραπάνω, ώστε οι ηλικιωμένοι να αντιμετωπίζονται πάντοτε με αξιοπρέπεια και σεβασμό, με συμπόνια και ενσυναίσθηση και να δημιουργείται πάντοτε ένα θετικό και υποστηρικτικό περιβάλλον που βελτιώνει την ποιότητα ζωής για όλους.