Κύριο μέλημα μας είναι να εξασφαλίσουμε την ευημερία των φιλοξενούμενων και να φροντίσουμε να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον που ανταποκρίνεται όχι μόνο στις σωματικές αλλά και στις ψυχικές ανάγκες τους. Για αυτό το λόγο, το Χαρίσειο γηροκομείο απασχολεί δυο ψυχολόγους, οι οποίες προσφέρουν καθημερινά τις υπηρεσίες τους με στόχο την ομαλή προσαρμογή των φιλοξενούμενων στο νέο τους  περιβάλλον και την ψυχολογική στήριξη για τη διαχείριση των καθημερινών τους δυσκολιών.

ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΕΙΣ
Πρωταρχική ανάγκη των ανθρώπων της τρίτης ηλικίας αποτελεί η επαφή με ανθρώπους αγαπημένους για αυτούς. Στις μέρες της πανδημίας και του περιορισμού της κοινωνικής επαφής, αναγνωρίζουμε και σεβόμαστε την ανάγκη αυτή στους φιλοξενούμενούς μας. Στοχεύοντας στην ψυχική ευημερία τους και την παροχή μιας καλής ποιότητας ζωής παρά τις πρωτόγνωρες συνθήκες, ενισχύουμε την επαφή με συγγενείς και φίλους μέσω ειδικής πλατφόρμας τηλεδιασκέψεων. Ακόμα και με πολλά μέλη της οικογένειας ταυτόχρονα, ακόμα και με όσους βρίσκονται σε μεγάλη χιλιομετρική απόσταση από αυτούς, οι ηλικιωμένοι μας έχουν την δυνατότητα για τακτικές ηλεκτρονικές συναντήσεις μαζί τους, όποτε το επιθυμούν.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ & ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
Αποτελώντας μέλη της σύγχρονης κοινωνίας, οι φιλοξενούμενοι μας έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνονται συνεχώς για την επικαιρότητα και τις εξελίξεις της. Η αδιάκοπη σύνδεση με τον κόσμο εκτός, προωθείται συνεχώς και καθημερινά μέσω τηλεοράσεων στα καθιστικά μας, περιοδικών, εφημερίδων, καθώς και εβδομαδιαίων «ομάδων επικαιρότητας», ώστε να ενισχύεται η κοινωνική συναναστροφή μεταξύ των μελών μας, ανταλλάσσοντας απόψεις πάνω σε κοινωνικά ζητήματα.

ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Διαθέτουμε ειδικά διαμορφωμένους χώρους και ειδικό προσωπικό με αρμοδιότητα την ψυχαγωγία και δημιουργική απασχόληση των φιλοξενούμενων μας. Χορωδία, κινηματογράφος, καλλιτεχνικές δραστηριότητες, είναι κάποια παραδείγματα που αποτελούν σημαντικό μέρος της διαμονής στη μονάδα μας.

ΝΟΗΤΙΚΗ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ
Οι ψυχολόγοι μας πραγματοποιούν εβδομαδιαία ατομικές και ομαδικές παρεμβάσεις, που στοχεύουν στην διατήρηση του καλού νοητικού επιπέδου και της λειτουργικότητας των φιλοξενούμενων. Πρόκειται για μία μη φαρμακευτική θεραπεία για την αντιμετώπιση των νοητικών διαταραχών, δηλαδή των προβλημάτων μνήμης, προσοχής, λόγου κλπ., μέσα από εξατομικευμένες ασκήσεις-παιχνίδια. Πέρα από την ενίσχυση της μνήμης, στόχος είναι η ψυχαγωγία, η κοινωνική συναναστροφή και δημιουργική απασχόληση.