Είστε εδώ

Πρόσκληση ενδιαφέροντος

Το Χαρίσειο Γηροκομείο προσκαλεί δικηγόρο/δικηγορική εταιρεία, με γνώση θεμάτων προστασίας προσωπικών δεδομένων, να καταθέσει (fax 2310 912645, e-mail info@xariseio.gr) μέχρι την 24η Μαΐου 2018 πρόταση συνεργασίας προκειμένου να αναλάβει:

  1. τη συμμόρφωση του Ιδρύματος με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Ε.Ε. 2016/679) και
  2. την παροχή συναφών υπηρεσιών

Προϋπολογισμός δαπάνης (χωρίς ΦΠΑ) επτά χιλιάδες ευρώ (7.000 €). Ο προϋπολογισμός θα καλυφθεί από ίδιους πόρους. Θεσσαλονίκη, 22 Μαΐου 2018

Φωτογραφικό υλικο

Φωτογραφικό υλικο