Είστε εδώ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εισαγωγή υπερηλίκων

ΠΡΟΣΟΧΗ:  Μόνο για άτομα αυτοεξυπηρετούμενα τα οποία δεν πάσχουν από ακράτεια & κάποιας μορφής άνοια

  1. Πιστοποιητικό Δήμου για την οικογενειακή σας κατάσταση
  2. Πιστοποιητικό από Παθολόγο ιατρό ότι δεν πάσχετε από μεταδοτικό νόσημα (δείκτες ηπατίτιδας) καθώς και ιστορικός έλεγχος για νευρολογικά νοσήματα & ακράτεια
  3. Ακτινογραφία θώρακος
  4. Μία φωτογραφία (σε διαστάσεις ταυτότητας)
  5. Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του ασφαλιστικού βιβλιαρίου
  6. Αντίγραφο τελευταίας δήλωσης Ε1 / Ε9 & εκκαθαριστικό σημείωμα Δ.Ο.Υ. προηγούμενου έτους
  7. Απόκομμα σύνταξης τελευταίου μηνός ή πρόσφατο ενημερωτικό σημείωμα συντάξεως από τον ασφαλιστικό φορέα

    Σε περίπτωση που πρόσφατα νοσηλευτήκατε σε Νοσοκομείο ή ιδιωτική Κλινική, να προσκομίσετε Ιστορικό Νοσηλείας

Μαζί με τα πιο πάνω δικαιολογητικά, να προσκομίσετε επίσης το βιβλιάριο υγείας & την ταυτότητά σας καθώς και ενημερωμένο βιβλιάριο της τράπεζας στην οποία κατατίθεται η σύνταξή σας (φωτοτυπία).

Φωτογραφικό υλικο

Φωτογραφικό υλικο